• Pauline de Reus wilde graag een mooie flyer waarin haar master-onderzoek kort werd samengevat. Die maakte ik voor haar.